Kurv (0) Kurv (0)

Beskyttelse af personlige oplysninger

Erklæring om Datafortrolighed på Internettet

Gældende fra: 1. august 2008

Sidst opdateret: 20. november 2014

Formål med Erklæring om Datafortrolighed på Internettet
Denne hjemmeside (“ostomysecrets.dk”) ejes og administreres af ConvaTec Inc. på vegne af ConvaTec-koncernen, som omfatter ConvaTec Healthcare D S.a.r.l. (og alle selskabets direkte og indirekte datterselskaber), Unomedical a/s (og alle selskabets direkte og indirekte datterselskaber), Boston Medical Device Inc. (og alle selskabets direkte og indirekte datterselskaber) og Amcare Limited (og alle selskabets direkte og indirekte datterselskaber), herefter kaldet “Vi”. Denne Erklæring om Datafortrolighed på Internettet gælder for alle vores hjemmesider. Dog kan visse hjemmesider kræve afgivelse af yderligere eller andre oplysninger. Vi vil i så fald lægge yderligere erklæringer om datafortrolighed ud, som er relevante for de indsamlede oplysninger. Sørg for at gennemlæse erklæringen om datafortrolighed for den relevante hjemmeside, som du besøger.

Vi respekterer brugerene af vores hjemmesiders privatliv og forstår, at oplysninger om dig, dit helbred og din sundhed er følsomme. Med mindre andet er anført i denne Erklæring om Datafortrolighed på Internettet, vil vi ikke sælge, udleje eller give dine personligt identificerbare oplysninger til en uvedkommende tredjepart uden din tilladelse. Vi har udviklet denne Erklæring om Datafortrolighed for at informere om vores praksis vedrørende indsamling, brug og videregivelse af oplysninger, som du måtte afgive, når du besøger denne hjemmeside.

Vi opfordrer dig til at læse denne Erklæring om Datafortrolighed, inden du bruger vores hjemmeside eller afgiver oplysninger. Når du bruger dennee hjemmeside, bekræfter du, at du forstår og accepterer betingelserne i Erklæringen om Datafortrolighed.

Oplysninger, som brugerne afgiver frivilligt
Du kan besøge en stor del af hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er, eller give os andre personligt identificerbare oplysninger. Vi indsamler imidlertid to typer af oplysninger hos dig: (A) Personligt identificerbare oplysninger og (B) Ikke-personligt identificerbare oplysninger. Når du afgiver sådanne oplysninger til hjemmesiden, forstår og accepterer du, at der ikke er etableret noget forhold mellem os og dig, og at vi ikke har nogen forpligtelser over for dig vedrørende disse oplysninger ud over det, der er anført i denne erklæring.

Personligt identificerbare oplysninger
"Personligt identificerbare oplysninger" er oplysninger, som identificerer dig personligt, f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse eller virksomhedsnavn. Vi indsamler og gemmer personligt identificerbare oplysninger, som du har afgivet til os. Herunder er vist nogle eksempler på de måder, hvorpå vi kan indsamle dine personligt identificerbare oplysninger:

Ovenstående liste er et eksempel på personligt identificerbare oplysninger, som vi kan indsamle. Vi kan fra tid til anden indsamle personligt identificerbare oplysninger fra dig på andre måder, som ikke er beskrevet ovenfor. Hvis du ikke ønsker, at vi skal indsamle personligt identificerbare oplysninger om dig, skal du ikke afgive dem til os. Vi har til hensigt at informere dig om, hvordan vi vil bruge disse oplysninger, inden vi indsamler dem fra dig. Hvis du oplyser os om, at du ikke ønsker, at vi skal bruge disse oplysninger til at kontakte dig ud over opfyldelse af dine anmodninger, vil vi respektere dine ønsker. Vi fører en fortegnelse over dine produktinteresser og de køb, du foretager online eller telefonisk.

Ikke-personligt identificerbare oplysninger
"Ikke-personligt identificerbare oplysninger" identificerer dig ikke personligt. Vi kan f.eks. foretage undersøgelser af vores brugeres demografi, interesser og adfærd baseret på de oplysninger, som vi har modtaget fra vores serverlogfiler eller fra brugerundersøgelser. Vi gør dette for at forstå dig bedre og give dig en bedre service. Resultaterne af denne undersøgelse samles og analyseres. Du kan indstille de fleste browsere til at give dig besked, når du modtager en cookie, eller du kan vælge at blokere cookies med din browser. Hvis dine indstillinger blokerer cookies og sporing, vil du muligvis ikke være i stand til at udnytte de personaliserede funktioner, som andre brugere af vores hjemmeside har.

Vi kan også indsamle ikke-personligt identificerbare oplysninger fra dig for at specialtilpasse din oplevelse på hjemmesiden, opfylde dine anmodninger om information og forbedre vores tjenester. Vi kan videregive disse ikke-personligt identificerbare oplysninger til tredjeparter. Vi kan f.eks. informere tredjeparter om antallet af brugere af vores hjemmeside og deres aktiviteter på hjemmesiden. Vi kan også give betroede partnere generelle oplysninger om vores brugere og besøgende.

Vi behandler ikke oplysninger, som du giver os, og som ikke er personligt identificerbare oplysninger, fortroligt, f.eks. spørgsmål, kommentarer, idéer eller forslag. Du skal være klar over, at vi efter eget skøn vil have ret til at videregive sådanne oplysninger på enhver måde og bruge dem til ethvert formål. Hvis du ikke ønsker, at vi skal indsamle dine ikke-personligt identificerbare oplysninger, skal du ikke besøge vores hjemmeside eller afgive dem til os.

Brug og videregivelse af dine personligt identificerbare oplysninger, som du afgiver frivilligt
Vi kan dele eller videregive dine personligt identificerbare oplysninger i følgende tilfælde:

Bortset fra det, der er anført i denne Erklæring om Datafortrolighed eller på det tidspunkt, hvor vi anmoder om oplysninger, vil vi ikke bruge, dele eller på anden måde videregive dine personoplysninger til tredjemand. Derudover kan dine personligt identificerbare oplysninger, som anført i afsnittet om overdragelse af kontrol, uden dit samtykke eller yderligere varsel til dig blive delt med eksisterende eller potentielle parter i en påtænkt transaktion, hvor vi beslutter at rekonstruere eller frasælge dele af eller en hel virksomhed eller et af vores forretningsområder. I en sådan situation vil vi forsøge at opnå skriftlig bekræftelse af, at personligt identificerbare oplysninger afgivet via denne hjemmeside vil blive beskyttet på en passende måde.

Hvis du afgiver personligt identificerbare oplysninger til os, accepterer du, at vi kan kontakte dig på en række forskellige måder som f.eks. post, telefon eller e-mail for at give dig informationer, som vi mener vil være af interesse for dig. På grund af ConvaTec-koncernens internationale struktur kan vi dele dine oplysninger med virksomheder i ConvaTec-koncernen, som ligger i lande udenfor Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (herunder USA). Hvis du ikke ønsker, at dine personligt identificerbare oplysninger overføres på denne måde, skal du ikke afgive dem til os på hjemmesiden. Du kan altid vælge ikke at modtage marketingoplysninger eller -opkald. For anvisninger i afmelding henvises der til afsnittet "Opdatering og rettelse af personligt identificerbare oplysninger".

Brug og videregivelse af ikke-personligt identificerbare oplysninger
Ikke-personlige oplysninger kan blive brugt som beskrevet ovenfor eller på andre måder i henhold til gældende lovgivning, herunder sammenlægning af ikke-personligt identificerbare oplysninger med personligt identificerbare oplysninger.

Adgang til samt opdatering og rettelse af personligt identificerbare oplysninger
Du kan kontakte os med henblik på opdatering eller rettelse af de fleste af dine personligt identificerbare oplysninger, som du afgiver til os via hjemmesiden, bortset fra de begrænsede oplysninger, som er beskrevet nedenfor i afsnittet Lovkrav, eller med henblik på afmelding af vores mailings og andre tjenester, som du måtte have anmodet om. For at gøre dette skal du kontakte os på 48 16 74 75 og bede om at tale med Kundeservice.

Sikkerhed
Dine personligt identificerbare oplysninger vil blive gemt i ConvaTecs databaser eller databaser, som vedligeholdes af vores serviceudbydere. Mange af disse databaser gemmes på servere, som befinder sig uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (herunder USA).

Vi tager rimelige forholdsregler for at beskytte personligt identificerbare oplysninger, som er indsamlet via denne hjemmeside og som bruges i henhold til denne Erklæring om Datafortrolighed på Internettet. Vi har etableret visse fysiske, elektroniske, kontraktmæssige og ledelsesmæssige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte sikkerheden og fortroligheden af dine personoplysninger.

Når du indtaster dine personoplysninger på vores hjemmesider, bruger vi SSL-teknologi (Secure Sockets Layer) for at beskytte dine oplysninger, når de overføres til os. For at sikre dig, at du opnår adgang til vores sikre server, inden du afgiver personlige finansielle oplysninger, skal du kigge i nederste venstre hjørne af din browser. Hvis du ser en ubrudt nøgle eller en lukket hængelås (afhængig af browseren), er SSL aktiv. For at foretage et dobbelttjek af sikkerheden skal du kigge på linjen URL eller Location i din browser. Hvis du har fået adgang til en sikker server, burde de første tegn i adressen i linjen ændre sig fra "http" til "https".

Ud over de tekniske sikkerhedsforanstaltninger bruger vi også fysiske kontroller og procedurer for at beskytte dine personligt identificerbare oplysninger. Vi kan imidlertid ikke garantere, at de er fuldt beskyttet mod personer, som forsøger at omgå vores sikkerhedsforanstaltninger eller opfange overførsler over internettet.

Sådan bruger vi cookies og lignende teknologier

Brug af cookies
Vi kan gemme visse oplysninger på din computer ved hjælp af en teknik, som din browser understøtter, kaldet "cookies". Cookies bruges til en række forskellige formål som f.eks. at logge ind (f.eks. huske dit brugernavn, hvis du registrerer dig eller logger ind), at huske nogle af dine tilpassede brugerpræferencer, at give os en bedre forståelse af hvordan vores hjemmeside bliver brugt og at hjælpe os til at forbedre vores hjemmeside. I nogle tilfælde kan disse oplysninger hjælpe os med at tilpasse indhold til netop dine interesser eller sørge for, at vi ikke anmoder om de samme oplysninger, når du besøger vores hjemmeside igen. De cookies, som vores hjemmeside placerer, bruges kun af vores hjemmesider. For at deaktivere eller begrænse brugen af cookies henvises til de muligheder, som din internetbrowser tilbyder. Hvis du gør det, er det dog muligt, at visse sider på denne hjemmeside ikke virker, som de skal. For at få mere information om cookies kan du klikke på dette link til vores cookie-politik.

Web Beacons
Et web beacon er et transparent GIF (Graphics Interchange Format) billede eller pixel tag, som virksomheder placerer på deres hjemmesider for at gøre det muligt for andre virksomheder, der beskæftiger sig med internetreklame og brugermåling, at hjælpe dem med at analysere deres reklamekampagner og de generelle mønstre for de besøgende på deres hjemmesider. Vi bruger web beacons på nogle af vores hjemmesider. Medmindre andet er anført i denne hjemmesides Erklæring om Datafortrolighed, vil vi ikke sælge, udleje eller give dine personligt identificerbare oplysninger til en uvedkommende tredjepart uden din tilladelse.

Logning på webserver og IP-adresser
Både med og uden cookies registrerer vores hjemmeside brugsdata som f.eks. den kildeadresse, som en sideanmodning kommer fra (dvs. din IP-adresse, domænenavn), dato og tidspunkt for sideanmodningen, en (eventuel) henvisende hjemmeside og andre parameter i URL (f.eks. søgekriterier). Vi bruger disse data til at få en generel bedre forståelse af brugen af hjemmesider og til at finde ud af, hvilke områder af vores hjemmeside som brugerne foretrækker (f.eks. baseret på antallet af besøg inden for disse områder). Denne information gemmes i logfiler og bruges af os til statistisk rapportering.

Overdragelse af kontrol
Der kan opstå omstændigheder, hvor vi beslutter at rekonstruere eller frasælge dele af eller en hel virksomhed eller et af vores forretningsområder, herunder vores informationsdatabaser og hjemmesider, via salg, frasalg, fusion, overtagelse eller andre overdragelsesmåder. I en sådan situation kan personligt identificerbare oplysninger blive delt med eller solgt, overført, udlejet, licenseret eller på anden måde leveret til eller gjort tilgængelige for eksisterende eller potentielle parter i, og i forbindelse med, den påtænkte transaktion (uden dit samtykke eller uden yderligere varsel til dig) af os eller på vores vegne. I en sådan situation vil vi forsøge at opnå skriftlig bekræftelse af, at personligt identificerbare oplysninger afgivet via denne hjemmeside vil blive beskyttet på en passende måde.

Lovkrav
Hvis du kontakter os vedrørende din erfaring med brug af et af vores produkter, kan vi bruge dine oplysninger til at fremsende rapporter til FDA (den amerikanske lægemiddelmyndighed) eller andre tilsynsmyndigheder i andre retsområder og i det omfang, vi er pålagt dette i henhold til loven eller en statslig audit. Vi kan også bruge oplysningerne til at kontakte din sundhedsfaglig kontaktperson for at følge op på en uventet hændelse, som involverer brugen af et af vores produkter. Du gøres opmærksom på, at for at overholde lovgivningen kan det forekomme, at vi ikke må efterkomme din anmodning om at ændre eller fjerne personligt identificerbare oplysninger, som vi har modtaget fra en sundhedsfaglig person eller en forbruger vedrørende en uønsket hændelse eller reaktion, som involverer medicin, medicinske produkter eller medicinsk udstyr.

Retshåndhævelse
I sjældne tilfælde kan vi i henhold til retskendelse eller anden juridisk eller regulatorisk proces eller lovgivningen blive pålagt at videregive personligt identificerbare oplysninger til de retshåndhævende myndigheder, domstolene eller tilsynsmyndighederne. Vi vil samarbejde og efterkomme sådanne anmodninger i henhold til den regulatoriske eller juridiske proces og vil tage passende forholdsregler for at sikre, at den anmodende part forstår, at denne modtager følsomme helbredsrelaterede personligt identificerbare oplysninger.

Datafortrolighedspolitikker gældende for linkede hjemmesider
Som en service for vores besøgende indeholder vores hjemmeside links til andre hjemmesider, som kan indeholde nyttig information. Denne Erklæring om Datafortrolighed på Internettet gælder ikke for din brug af disse andre hjemmesider. Inden du bruger de linkede hjemmesider, bedes du gennemlæse deres erklæring om datafortrolighed på internettet for at forstå, hvordan de bruger og beskytter personligt identificerbare oplysninger.

Ændringer i vores Erklæring om Datafortrolighed
Vi kan til enhver tid ændre denne Erklæring om Datafortrolighed på Internettet ved at opdatere denne posting. Du er bundet af sådanne eventuelle ændringer og bør derfor besøge denne side med jævne mellemrum for at gennemlæse den nyeste datafortrolighedserklæring.

Online-datafortrolighed for børn
Vores hjemmeside er ikke beregnet til børn under 13 år. Personer under 13 år må ikke afgive personoplysninger til eller på denne hjemmeside. Vi indsamler ikke bevidst personoplysninger fra børn under 13 år. Hvis du er under 13 år, skal du ikke bruge eller afgive oplysninger på denne hjemmeside eller på eller via en af dets funktioner/registrere dig på hjemmesiden, foretage køb via hjemmesiden, bruge en af de interaktive funktioner eller kommentarfunktioner på denne hjemmeside eller afgive oplysninger om dig selv til os, herunder dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse eller et skærmnavn eller brugernavn, som du måtte bruge. Hvis vi finder ud af, at vi har indsamlet eller modtaget personoplysninger fra et barn under 13 år uden bekræftet forældresamtykke, vil disse oplysninger blive slettet. Hvis du tror, at vi kan have oplysninger fra eller om et barn under 13 år, bedes du kontakte os på 48 16 74 74 og bede om at tale med Kundeservice.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål om denne hjemmesides Erklæring om Datafortrolighed på Internettet eller andre aspekter af datafortrolighed på vores hjemmeside, bedes du kontakte os på 48 16 74 74 og bede om at tale med Kundeservice.

© 2014 ConvaTec Inc.